Brieven en Documenten

 

Brieven aan ouders

 

 

Formulieren, Reglementen ed.

Huisregels.pdf

Kluisjes reglement.pdf

Ouderraad - aanmeldingsformulier OR.pdf

Overgangsregelingen sc-Delfland.pdf

Aanmeld- en aannameprocedure leerjaar 1.pdf

 

Pestprotocol

Pestprotocol

    
    

Loopbaanoriëntatie (LOB)

 

 

School ondersteuningsprofiel van sc-Delfland

Het schoolondersteuningsprofiel van de sc Delfland is een werkdocument dat nog door de diverse geledingen binnen de school moet worden goedgekeurd.

Beschreven zijn de op dit moment geldende regels, mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft de extra zorg die de school kan bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Download hier het S.O.P.

School Ondersteuningsprofiel (S.O.P.) sc-Delfland.pdf

 

Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad (O.P.R.) sc-Delfland.pdf

 

 

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 gaat de wetswijziging op passend onderijw van start. Met onderstaand document vindt u antwoorden op veelgestelde vragen omtrent passend onderwijs.

antwoorden op veelgestelde vragen

 

 

Locatieplan sc Delfland

Onderstaand vindt u het locatieplan van sc Delfland.

locatieplan sc Delfland

 

 

Protocol Sociale Media sc Delfland

Onderstaand vindt u het protocol Sociale Media van sc Delfland.

Protocol Sociale Media 2017