HUISREGELS


In het kort:


GOED VOORBEELD: DOET GOED VOLGEN!


A: Tijdens de les gaan we op een plezierige manier met elkaar om.
 Je komt op tijd in de les.
 Je hebt al je spullen bij je.
 Je spreekt Nederlands.
 Je blijft van elkaars spullen af.
 Je mobiele telefoon, MP3-speler, enz. blijft uit het zicht/ opgeborgen.

 

B: In de pauze mag je kiezen waar je je tijd door brengt.
 Beneden op de gang
 Op het plein
 In de aula
    ! Dit zijn de plekken waar je mag eten/drinken en je mobiele telefoon mag
    gebruiken.

 

C: LET OP!!
 Pesten wordt op deze school niet geaccepteerd.
 Dit geld ook voor schelden of vloeken. (in elke taal!)
 Iedereen wil zich veilig voelen, daarom is afgesproken dat we geen foto’s
    en filmpjes van elkaar maken!

 

 

 

 

Iedereen wil  zich graag prettig en veilig voelen als hij op school is.

Daarom:

 • toont iedereen respect voor elkaar
 • is iedereen vriendelijk tegen elkaar
 • past iedereen goed op alle spullen, van zichzelf, van anderen en van school.


Je hebt RECHTEN op school, o.a.

 • recht op goed onderwijs
 • recht op goede begeleiding
 • recht op regelmatige informatie over je vorderingen

 

En je hebt PLICHTEN:

Die plichten hebben we samengevat in onze schoolregels.

 

 

 1. Als leerling ben je verplicht alle lessen van je klas (zie rooster) te volgen.
   
 2. Afwezigheid van de leerling

  Ziek Laat je ouder / verzorger naar school bellen vóór 09.00 uur (015-2000014) en neem een briefje mee als je weer op school komt. Dat geef je af bij de receptie.
     
  Ziek geworden op school Meld je dan bij de receptie. De receptie overlegt met je ouders/verzorgers of je naar huis kunt.
     
  Om een andere reden Dan moet je vooraf een briefje van thuis meenemen en dat afgeven bij de receptie. Probeer je afspraken  buiten schooltijd te maken.
     
  Eerder weg Ook dan geldt: briefje meebrengen en dat inleveren bij de receptie.
     
  Te laat Haal bij de receptie een briefje. Je bent verplicht je schoolpasje te tonen. Geen pasje? Volgende dag om 8.00 uur melden.
     
  Uit de les gestuurd Meld je bij dhr. van Genderen in de Mediatheek en vul een rode kaart in.
     
  Ongeoorloofd afwezig Dan volgen sancties. We geven je verzuim door aan de ambtenaar leerplichtzaken.   

 3. Afwezigheid van de leerkracht
  Als je docent er niet is, staat er op het dagrooster welke docent de les vervangt. Het dagrooster staat op de website en vind je op de monitoren. Als er vervanging is, ga je naar je lokaal. Is de vervanger er niet, dan loopt één leerling uit de klas even naar de roostermaker en vraagt hoe het zit. Je mag niet op eigen houtje weggaan. Als je vrij hebt, ga je naar de aula of naar het schoolplein.
   
 4. Tussenuren en pauzes
  Heb je pauze of een tussenuur, dan ga je naar de aula, het schoolplein of de Mediatheek.
  Je mag de school niet verlaten. Anders krijgen we ruzie met de buurt!
   
 5. Jassen en petten
  Jassen en petten zijn buitenkleding. Binnen de school heb je ze uit. Petten en jassen in je kluisje of aan de kapstok bij de aula.
   
 6. Roken, snoepen, eten
  Onze school ondersteunt het NIX beleid. Dit is een landelijk beleid om roken en het gebruik van alcohol door jongeren te ontmoedigen. Dit betekent dat je op school en op de terreinen van school niet mag roken en geen alcohol mag gebruiken.
  Snoepen, eten en drinken mag je op het plein, in de aula en in de benedengang. Dus niet in de klas, niet op de gangen en trappen.  En … afval doe je in de bakken.
 
 
 

Naast deze hoofdregels, gelden er overal vaste regels. Je zou dat gewoontes kunnen noemen. Deze zijn handig om te weten en daarom schrijven we ze hier per lokaal of per onderwerp op:

 De fietsenstalling:

 1. Je zet je fiets / bromfiets in een  rek. Onderbouw in de fietsenkelder, bovenbouw op het plein.
 2. Je LOOPT op het plein en in de fietsenstalling en zet je bromfiets op de daarvoor bestemde plaats.
 3. Je zet je fiets / bromfiets op slot (als extra veiligheid kun je je fiets / bromfiets met een hangslot aan het rek vastzetten).
 4. Je blijft niet "hangen" in de stalling maar je gaat naar het schoolplein of je gaat naar binnen.
 5. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en beschadigingen van / aan jouw fiets / bromfiets.

 

 

MP3 spelers, telefoons enz.

Je mag ze bij je hebben, maar pas er goed op. Je mag ze alleen gebruiken in de aula, in de benedengang en op het plein.
Als je telefoon zichtbaar is waar het niet mag, kan hij in worden genomen voor de rest van de dag of voor een week.

 

Lokalen

Je mag het lokaal niet binnen als de leraar er nog niet is. Je wacht dan op de gang. Soms zal een andere leraar je binnenlaten. Eten en drinken is natuurlijk verboden in een lokaal. Kauwgum ook. Je tekent niet op de tafels. Na de les schuif je je stoel keurig aan. En het is heel plezierig als leerlingen en leraren elkaar groeten bij het binnenkomen en weggaan.

 

Lift

In onze school is een lift. Deze is voor de volwassenen en voor gehandicapten. Als jij de lift ook moet gebruiken, omdat je je been gebroken hebt, of omdat je iets zwaars naar boven moet brengen vraag dan een liftpas bij de receptie. Als je zonder pas wordt aangetroffen in de lift, word je gemeld bij de receptie en heb je dezelfde dag nog een uur corvee.

 

Pestprotocol

We hanteren een pestprotocol dat klassikaal wordt besproken door de mentor en door jou en je ouders wordt ondertekend. Hierin staan afspraken over de omgang met elkaar.

 

Taalgebruik

We accepteren geen lelijke worden. Leerlingen moeten Nederlands spreken als zij in het schoolgebouw zijn. Natuurlijk geldt dit nog niet voor de kinderen die net in Nederland zijn.