Erasmus+

SC-Delfland neemt als enige VMBO school deel aan International schoolproject.

It’s my life, it’s my choice….

sc-Delfland neemt deel aan het Europese Erasmus+ project “It’s my life, it’s my choice”.

Met dit project willen wij verschillende doelen bereiken. Zo willen wij onze leerlingen graag bewust maken van de keuzes die zij in hun eigen leven maken. Het gaat dan om keuzes rond sociale vaardigheden (de omgang met anderen, het gebruik van genotsmiddelen), gezonde voeding en relaties (health, food en relationships).

In het project verkennen onze leerlingen de keuzes die zij nu maken en de gevolgen van deze keuzes. Binnen dit Europese project wordt niet alleen gekeken hoe dit in Nederland gaat maar ook naar de keuzes die jongeren in ons omringende landen maken….

Dit doen we door Europese jongeren kennis met elkaar en hun leefomgeving te laten maken. In het project werkt de sc-Delfland samen met een school uit Spaans Baskenland (Laudio), een school uit Frans Polinesië (Pirae - Tahiti), een school uit Zweden (Uddevalla) en een school uit Turkije (Canakkale).

Leerlingen en docenten van de deelnemende scholen gaan bij elkaar op bezoek, voeren opdrachten uit en maken indringend kennis met elkaars cultuur, wat leidt tot meer inzicht en wederzijds begrip.

Binnen dit project zullen steeds enkele leerlingen van de sc-Delfland de deelnemende landen bezoeken, bij gastgezinnen logeren en de scholen bezoeken. Samen met de leerlingen van het gastland zullen zij opdrachten uitvoeren en kennis maken met andere culturen.

De opbrengsten van de onderzoeken en opdrachten zullen worden verzameld op Wiki (iml-erasmus.wikispaces.com) dit gebeurt in het Engels (voertaal van het project) ook zal er door de leerlingen een blogsite worden bijgehouden (iml-erasmus.blogspot.com). Deze laatste is voor ieder land in de eigen taal.

Het project wordt binnen de sc-Delfland gecoördineerd door John van Diggele.
De eerste groep buitenlandse leerlingen bezocht Delft in de week van 22 t/m 28 maart 2015.