Aanmelden – Brugklas

Wil jij je aanmelden bij de scholencombinatie Delfland?

Wat leuk! Je kan je door je ouders laten aanmelden als je een advies hebt voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg met of zonder leerwegondersteuning en je bent tussen de 12 en de 16 jaar.

   Aanmelden kan van 6 februari 2021 t/m 19 februari 2021.   

Om je aan te melden, hebben wij een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier nodig mét het schooladviesformulier dat je van de basisschool hebt gekregen. Als we alle benodigde documenten uiterlijk 19 februari 2021 in ons bezit hebben, kunnen we je aanmelding verwerken. Alle aanmeldingen die wij tot die datum ontvangen worden op dezelfde manier beoordeeld.

We hanteren een aanmeldingsprocedure en een toelatingsreglement. Voor leerlingen die in het kader van de wet Passend Onderwijs extra zorg/begeleiding nodig hebben is de procedure bij zorgplicht van belang. Je kunt alle informatie hier downloaden:

Aanmelden op de sc Delfland voor leerlingen die onder de regeling BOVO Haaglanden vallen

In Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam melden ouders hun kind op vijf scholen aan. Zij geven een voorkeur aan. In de keuzelijst zijn geen scholen uit Delft en Pijnacker opgenomen. Ouders uit de regio Haaglanden die hun kind willen aanmelden bij de sc Delfland kunnen dit doen door het aanmeldingsformulier van de sc Delfland te printen en uiterlijk 22 februari 2020 in te leveren bij de school. let op: binnen Haaglanden geldt een andere inschrijftermijn. Namelijk van 1 februari 2020 t/m 14 februari 2020.

Verder, gelden dezelfde regels met betrekking tot toelating en plaatsing als hierboven vermeld.

Wil je je inschrijven voor leerjaar 2, 3 of 4? Neem dan contact op met de administratie van onze school. 015 - 200 00 14

Bent u er klaar voor?

U kunt via de volgende link ons aanmeldformulier openen. U dient daarna het formulier eerst te downloaden (CTRL-SHIFT-S) en op te slaan op uw harde schijf. Vervolgens kunt u het formulier openen in Acrobat-Reader, invullen en verzenden.

Heeft u geen Acrobat-Reader, dan klikt u hier.

Klik hier om uw zoon/dochter aan te melden.