Aanmeldingsprocedure SC Delfland

De Delftse scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de aanmelding. Voor de
sc Delfland is dat als volgt uitgewerkt.

Wanneer kunt u uw kind aanmelden:

Van 18 maart 2024 tot 31 maart 2024 - 24.00 uur kunt u uw kind aanmelden. Eerder dan 18 maart 2024 aanmelden kan niet vanwege wettelijke regels.

Waar kunt u uw kind
aanmelden:

Scholencombinatie Delfland
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft

U levert bij aanmelding de volgende documenten in:

  1. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van de sc Delfland Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de school, via de website (www.sc-delfland.nl) of kan aangevraagd worden bij mw. A. Vrolijk (T: 015 2000014 | E: a.vrolijk@sc-delfland.nl).
  2. Schooladviesformulier Dit formulier, dat door de basisschool wordt verstrekt, bevat een unieke code die wij nodig hebben om de aanmelding te kunnen verwerken.

 

Na ontvangst van uw aanmelding:

Wanneer uw aanmelding is ontvangen vóór 31 maart 2024 - 24.00 uur:
  • Ontvangt u z.s.m. een schriftelijke bevestiging dat uw kind is aangemeld bij de sc Delfland.
  • Ontvangt u uiterlijk op 15 mei 2024 (zes weken na 31 maart 2024) een bericht of uw kind definitieve geplaatst kan worden. Bij een positief plaatsingsbesluit ontvangt u hierbij ook een antwoord-strookje dat ondertekend moet worden teruggestuurd ter bevestiging dat u de plaatsing accepteert.
  • Na plaatsing wordt uw kind uitgenodigd voor een korte kennismakingsbijeenkomst in juni 2024 op de sc Delfland.

Wanneer uw aanmelding is ontvangen ná 31 maart 2024 - 24.00 uur dan verwijzen wij naar het Toelatingsreglement.

 

Toekomst

Er wordt momenteel onderzocht of Delftse scholen gebruik gaan maken van een digitaal aanmeldingssysteem. Hier wordt uiterlijk 1 februari een besluit over genomen.