Brieven en Documenten

Betalingen schoolkosten

uitleg WIS Collect betalingsmodule

De school stuurt facturen voor oa de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kunt u digitaal betalen via WIS Collect. WIS Collect is een betalingssysteem dat speciaal voor schoolfacturen is bedoeld. In het filmpje hieronder kunt u zien hoe eenvoudig het is om met WIS Collect te betalen. Daarnaast kunt u ook de handleiding hieronder nalezen. Let wel: in de handleiding zijn voorbeeldscholen genoemd en niet sc Delfland. Houd daar rekening mee.
VIMEO video - Instructie WIS Collect
Handleiding WIS Collect

Pestprotocol

Loopbaanoriëntatie (LOB)

School-ondersteuningsprofiel van sc-Delfland

Het schoolondersteuningsprofiel van de sc Delfland is een werkdocument dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Beschreven zijn de op dit moment geldende regels, mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft de extra zorg die de school kan bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Download hier de korte versie van het S.O.P.
(voor uitgebreide versie: zie hieronder onder Zorg)

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs van kracht. Met onderstaand document vindt u antwoorden op veelgestelde vragen omtrent passend onderwijs.

antwoorden op veelgestelde vragen