Brieven en Documenten

Pestprotocol

Loopbaanoriëntatie (LOB)

School-ondersteuningsprofiel van sc-Delfland

Het schoolondersteuningsprofiel van de sc Delfland is een werkdocument dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Beschreven zijn de op dit moment geldende regels, mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft de extra zorg die de school kan bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Download hier de korte versie van het S.O.P.
(voor uitgebreide versie: zie hieronder onder Zorg)

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 gaat de wetswijziging op passend onderwijs van start. Met onderstaand document vindt u antwoorden op veelgestelde vragen omtrent passend onderwijs.

antwoorden op veelgestelde vragen

Diverse beleidsstukken

Koers en Richting

SCOD

SCO01 - SCOD Schoolplan sc Delfland 2018-2022
SCO02 - Addendum schoolplan 2018-2022 Kwaliteit en kwaliteitszorg
SCO03 - Kwaliteitszorg in beeld
SCO04 - Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland totaal
SCO05 - SCOD Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland
SCO06 - SCOD Onderwijsresultaten sc Delfland 2019

STOVOD

STO01 - STOVOD Schoolplan sc Delfland 2018-2022
STO02 - Addendum schoolplan 2018-2022 Kwaliteit en kwaliteitszorg
STO03 - Kwaliteitszorg in beeld
STO04 - Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland totaal
STO05 - STOVOD Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland
STO06 - STOVOD Onderwijsresultaten sc Delfland 2019

Leerlingen

L01 - Leerlingenstatuut
L02 - Huisregels
L03 - Regeling bevordering
L04 - Protocol te laatkomen
L05 - Reglement boekenfonds
L06 - Reglement kluisjes
L07 - Richtlijnen extra verlof leerlingen

Personeel

P01 - Tevredenheid medewerkers sc Delfland totaal 2018-2019

Veiligheid

V01 - Schoolveiligheidsbeleid sc Delfland
V02 - Ontruimingsplan Van Bleyswijckstraat 72 te Delft
V03 - Regeling schorsen en verwijderen sc Delfland
V04 - Toelichting regeling schorsing en verwijderen sc Delfland
V05 - Protocol sociale media
V06 - Pestprotocol sc Delfland

Organisatie

O01 - Informatieverstrekking gescheiden ouders A
O02 - Beleid sponsoring

Zorg

Z01 - Schoolondersteuningsprofiel uitgewerkt (SOP)2019-2020
Z02 - Dyslexieprotocol - Hoofddocument
Z02 - Dyslexieprotocol - Dyslexie op scholencombinatie Delfland (verkort document)
Z03 - Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Z04 - protocol Ziekteverzuim
Z05 - Protocol Huislijk geweld en kindermishandeling
Z06 - Protocol thuiszitters
Z07 - Procedure verhuisleerling