Missie en visie

Binnen scholencombinatie Delfland verzorgen de Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCOD) en scholengroep Spinoza Voorburg samen vmbo-opleidingen in de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. De scholen vinden elkaar in het standpunt een school te willen zijn waar iedereen met een passend advies welkom is.

Met een opleiding van scholencombinatie Delfland kom je verder!

Ouders en leerlingen kunnen er voor kiezen om zich aan te melden bij het christelijk of het openbaar onderwijs. In de dagelijkse praktijk volgen de leerlingen hetzelfde programma! Uitgangspunten die als rode draden door ons onderwijs lopen zijn: respectvol met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen en aandacht hebben voor elkaar. Dat wil scholencombinatie Delfland haar leerlingen graag meegeven naast een uitstekende voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding in het Middelbaar BeroepsOnderwijs. 

Binnen de visie van scholen- combinatie Delfland staat verder nóg een aantal zaken centraal:

Voorbereiding op het MBO

Scholencombinatie Delfland leert leerlingen goede keuzes te maken voor vervolgopleidingen. Hiervoor is in de onderbouw het vak PPO ontwikkeld. PPO staat voor Praktische Profiel Oriëntatie. In de onderbouw doorlopen de leerlingen alle profielen die de school biedt en krijgen door praktische opdrachten een goed inzicht in de verschillende beroepsrichtingen binnen de verschillende profielen. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen een verantwoorde keuze voor hun opleiding (Profiel) in de bovenbouw. De bovenbouwopleidingen zijn brede intersectorale opleidingen die altijd goed aansluiten op de vervolgopleidingen van het MBO. Met een diploma van scholencombinatie Delfland vinden leerlingen bij iedere ROC een passende MBO opleiding.

Hoogwaardige technologie

Het leven in de moderne maatschappij wordt volop ondersteund door hoogwaardige technologie. Als je een ruimte binnenkomt, dan gaat automatisch het licht aan.
's Morgens om 7 uur gaat automatisch de verwarming aan. Auto’s kunnen zelfstandig inparkeren. Zware lasten worden door machines gedragen. Contact met andere mensen verloopt via computers en smartphones. Betalen doen we electronisch en onze bankzaken regelen we on-line. Een belangrijk deel van ons leven worden we ondersteund door allerlei technologische snufjes waarvan we ons haast niet beseffen dat ze er zijn. Scholencombinatie Delfland leert leerlingen om te gaan met en gebruik te maken van al deze hoogwaardige technologische ontwikkelingen. Ongeacht of je nu kiest voor een opleiding in de technologie, de commercie of de dienstverlening. Hoogwaardige technologie is overal.

Ondernemerschap

Werkgevers verwachten van iedere werknemer een stukje ondernemerschap. Alle werkzaamheden moeten bijdragen tot een goed bedrijfsresultaat. Het is daarom belangrijk dat leerlingen vaardigheden aanleren om later zelfstandig en verantwoordelijk te kunnen functioneren in een bedrijf of instelling. Een toenemend aantal leerlingen zal later werken als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel). Zij zullen een eigen bedrijf(je) starten en vaardigheden moeten beheersen om succesvol te kunnen ondernemen. Scholencombinatie Delfland draagt bij tot het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Bij het volwassen worden hoort ook dat je moet leren om op eigen benen te staan. Scholencombinatie Delfland begeleidt en ondersteunt leerlingen bij de ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Respectvol omgaan met de medemens en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij staan dan ook hoog in het vaandel.

Fantastische Schooltijd

Een schoolloopbaan is meer dan alleen leren voor een diploma. Schooltijd is ook iets waar je plezier mag beleven en gelukkig mag zijn. Ons motto is: een gelukkig kind leert meer! Dit is dan ook de reden dat scholencombinatie Delfland zich inzet om naast schoolse zaken ook heel veel leuke dingen te organiseren om leerlingen een fantastische tijd te bezorgen. Daarnaast hebben leerlingen een actieve rol in de organisatie van diverse activiteiten. Scholencombinatie Delfland beoogt een bruisende school te zijn.