Vacatures

De sc Delfland is een jonge dynamische school voor VMBO in het hart van Delft, die onderwijs verzorgt voor ongeveer 550 leerlingen. De school biedt de profielen E&O, PIE, HBR en Z&W aan. Er is volop ontwikkeling om het onderwijs ‘toekomstbestendig’ te maken.

Daarnaast is er een goed georganiseerde begeleidingsstructuur voor (startende) docenten en zijn er goede ontwikkelmogelijkheden.

Docent Nederlands

Er is met ingang van 01-08-2022 ruimte voor een:

Een docent Nederlands                     0,6 - 1,0

Onze school is een samenwerking tussen openbaar en het christelijk beroepsonderwijs. Aanstelling zal plaatsvinden bij één van de moederstichtingen: de Stichting Scholengroep Spinoza Voorburg of de Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCOD).

Uitgangspunt is dat bij een werktijdfactor van 1,0 fte 23 lessen per week worden gegeven.

Het betreft hier een docentenfunctie in de functiecategorie LB/LC. Ook docenten in opleiding en ook docenten met een PABO-bevoegdheid worden uitgenodigd te reageren. 

Uw sollicitatie kunt u voor zondag 17 april richten aan de heer I. (Iwan) Jonkman, directeur beroepsgerichte leerwegen, en sturen naar het e-mailadres personeelsadministratie@scodelft.nl

Voor informatie over de inhoud van de functie kan er contact opgenomen worden met dhr. I. Jonkman, directeur sc Delfland, via i.jonkman@sc-delfland.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  

Docent Techniek

Een groot aantal leerlingen heeft gekozen voor het profiel P.I.E. (Produceren Installeren en Energie). Daarnaast wordt er door de subsidie ‘sterk techniekonderwijs’ een impuls gegeven aan het onderwijs. Daardoor is er met ingang van 1 augustus 2022 ruimte voor :

    Een docent techniek                 0,6 - 0,8 fte 
        
Sluitingsdatum voor deze vacatures is 8 mei 2022.
Onze school is een samenwerking tussen het openbaar en het christelijk beroepsonderwijs in Delft. Aanstelling zal plaatsvinden bij één van de moederstichtingen: de scholengroep Spinoza of de Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCOD). Uitgangspunt is dat bij een werktijdfactor van 1,0 fte 23 wekelijkse lessen worden gegeven.
Het betreft hier een docentenfunctie in de functiecategorie LB/LC. 
Sollicitaties kunnen, bij voorkeur per mail, worden gericht aan dhr. I. (Iwan) Jonkman, directeur beroepsgerichte leerwegen en sturen naar personeelsadministratie@scodelft.nl
Voor informatie over de inhoud van de functie kan er contact opgenomen worden met dhr. M. Jansen, unitleider PIE via m.jansen@sc-delfland.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.