Stage

Behalve aandacht voor wat moet, is er ook ruimte om kennis te maken met activiteiten die meestal niet direct met je werk te maken hebben maar wel mede kunnen bepalen hoe je je als mens ontwikkelt. Om deze reden is er ook aandacht voor het verrichten van vrijwilligerswerk door middel van maatschappelijke stages.

Praktische kennis geleerd op school wil je natuurlijk ook toepassen in de echte praktijk. Dat kan! Je krijgt bij ons de kans de opgedane kennis toe te passen in de echte beroepspraktijk. Door een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven kunnen we leerlingen die dat willen en aankunnen de mogelijkheid bieden een deel van de opleiding in een stage bij een echt bedrijf te volgen.