IT / LWOO

Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een Interne Toewijzing (IT) (vroeger: Leerweg Ondersteunend Onderwijs LWOO). Deze extra ondersteuning wordt vermeld in het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de basisschool. De toegekende ondersteuning wordt aangepast aan de behoefte van de leerling en kan dus per leerling verschillend zijn. IT/LWOO kan gecombineerd worden met alle leerwegen. Dus BBL, KBL en GL. Soms zitten leerlingen in kleinere klassen. Het kan ook voorkomen dat een leerling wordt geplaatst in een reguliere klas en dat maatwerk wordt aangeboden.

Wanneer IT / LWOO?

Inhoudelijk wordt de interne toewijzing bepaald in overleg met de basisschool, het samenwerkingsverband (SWVVO Delflanden) en de school voor Voortgezet Onderwijs.