Beleid

Klachten, AVG,
Klokkenluidersregeling,
omgangs- en integriteitsregelingen,
etc.

sc Delfland is een school onder twee besturen. Ouders en leerlingen kunnen een beroep doen op verschillende zaken zoals bijvoorbeeld een klachtenregeling. Voor dergelijke zaken melden ouders en leerlingen zich op de eerste plaats tot de school zelf. Lukt dat niet, dan kan een beroep gedaan worden op het bestuur waaronder de leerling valt.

Beide schoolbesturen, scoDelft en scholengroep Spinoza hebben uitgebreide informatie over dergelijke regelingen op hun website vermeld, beide onder de menukeuze 'Beleid'.

Klikt u op de website van één van onze besturen en vervolgens op het kopje "beleid".

Website scoDelft
Website scholengroep Spinoza

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Interne vertrouwenspersoon sc Delfland
mevrouw L. Uijlenbroek
e-mail:    l.uijlenbroek@sc-delfland.nl
telefonisch: 015-2000014

Externe vertrouwenspersoon scholengroep Spinoza (Grotius College)
mevrouw (Marijke) Haringsma. 
e-mail:        mhkiaora@ziggo.nl
telefonisch:    06-290 252 40

Diverse beleidsstukken

Koers en Richting

sc Delfland

Schoolmeerjarenplan 2023 - 2027
Jaarverslag sc Delfland 2022-2023

SCOD

SCO01 - SCOD Schoolplan sc Delfland 2018-2022
SCO02 - Addendum schoolplan 2018-2022 Kwaliteit en kwaliteitszorg
SCO03 - Kwaliteitszorg in beeld
SCO04 - Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland totaal
SCO05 - SCOD Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland
SCO06 - SCOD Onderwijsresultaten sc Delfland 2019
SCOD Veiligheidsplan definitief 2023

STOVOD

STO01 - STOVOD Schoolplan sc Delfland 2018-2022
STO02 - Addendum schoolplan 2018-2022 Kwaliteit en kwaliteitszorg
STO03 - Kwaliteitszorg in beeld
STO04 - Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland totaal
STO05 - STOVOD Jaarverslag 2018-2019 sc Delfland
STO06 - STOVOD Onderwijsresultaten sc Delfland 2019

Leerlingen

L01 - Leerlingenstatuut
L02 - Huisregels
L03 - Regeling bevordering
L04 - Protocol te laatkomen
L05 - Reglement boekenfonds
L06 - Reglement kluisjes
L07 - Richtlijnen extra verlof leerlingen

Personeel

P01 - Tevredenheid medewerkers sc Delfland totaal 2018-2019

Veiligheid

V01 - Schoolveiligheidsbeleid sc Delfland
V02 - Ontruimingsplan Van Bleyswijckstraat 72 te Delft
V03 - Regeling schorsen en verwijderen sc Delfland
V04 - Toelichting regeling schorsing en verwijderen sc Delfland
V05 - Protocol sociale media
V06 - Pestprotocol sc Delfland

Organisatie

O01 - Informatieverstrekking gescheiden ouders A
O02 - Beleid sponsoring

Zorg

Z01 - Schoolondersteuningsprofiel (SOP)2023-2024
Z01 - Schoolondersteuningsprofiel Ouderrapport (SOP)2023-2024
Z02 - Dyslexieprotocol - Hoofddocument
Z02 - Dyslexieprotocol - Dyslexie op scholencombinatie Delfland (verkort document)
Z03 - Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Z04 - protocol Ziekteverzuim
Z05 - Protocol Huislijk geweld en kindermishandeling
Z06 - Protocol thuiszitters
Z07 - Procedure verhuisleerling