Bestuur Delfland

Bestuur Delfland

Scholencombinatie Delfland is een intensieve samenwerking in één gebouw tussen scholengroep Spinoza Voorburg (Grotius College) en SCO Delft e.o. (CLD). De besturen van deze stichtingen hebben voor wat betreft de exploitatie een gezamenlijke beheerstichting opgericht. Het bestuur van deze beheerstichting wordt gevormd door de bestuurders van beide stichtingen. Ook op het onderwijskundige en personele domein werken beide stichtingen intensief samen. De besturen leggen echter elk afzonderlijk zowel intern (Raad van Toezicht) als extern (Inspectie van het Onderwijs) verantwoording af voor het eigen deel.