Toekomstgericht leren

In de scholencombinatie Delfland hebben we een praktijk-gericht programma ontwikkeld. De eerste twee leerjaren (onderbouw) maken onze leerlingen o.a. kennis met de opleidingsprofielen in klas 3 en 4 (bovenbouw).

Met een opleiding van scholencombinatie Delfland kom je verder!

Na die kennismaking wordt een keuze gemaakt voor een traject waarin maatwerk een belangrijke rol speelt. Belangrijk is dat onze leerlingen leren waar hun talenten en mogelijkheden liggen en wat de keuze wordt voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (ROC). Vanuit het perspectief “Delft kennisstad” hebben we, binnen al onze opleidingen, veel aandacht voor de inzet van moderne technologie die in vrijwel alle beroepen wordt ingezet om het werk te verlichten.

We bieden onderwijs aan waarin een degelijk theoretisch programma wordt gecombineerd met een onderwijsaanbod waarin veel te kiezen valt. De basis van de theoretische vakken wordt het best gelegd in lessen die in de klas onder begeleiding van een docent gegeven worden. Dit kan in een theorieles zijn, maar ook tijdens de (dagelijkse) praktijk. Vakken als Nederlands, Engels, biologie en wiskunde zijn geen doel op zich. We maken gebruik van die kennis in het dagelijks leven. In de lessen laten we zien waar en wanneer de kennis uit theorievakken ingezet kan worden.