Medezeggenschap

De medezeggenschap op scholencombinatie Delfland zal op dezelfde wijze ingericht worden als de bestuursstructuur en managementstructuur. Er wordt een locatie-deel-MR gevormd, die van de oorspronkelijke medezeggenschapsraden het mandaat krijgt om Delfland-aangelegenheden zelfstandig te behandelen. Dit vraagt om een aangepast MR-reglement.