Scholencombinatie Delfland

Over onze school

Per 1 januari 2013 zijn de beroepsgerichte opleidingen van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCOD) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD), in 2022 scholengroep Spinoza Voorburg,  samengebracht op één locatie: het gebouw van de SCOD aan de Juniusstraat 6. Vanaf dat moment (2013) wordt gesproken over scholencombinatie Delfland.

Per 1 januari 2017 wordt gebruik gemaakt van de nieuwbouwlocatie aan de Van Bleyswijckstraat 72 in Delft.

Beide organisaties komen tot een nauwe samenwerking waarbij leerlingen een gevarieerd aanbod aan opleidingen wordt geboden in de sectoren Techniek, Economie en Zorg en Welzijn. Leerlingen worden ingeschreven bij één van de twee organisaties waarbij de voorkeur van de ouders doorslaggevend is. In de dagelijkse praktijk volgen de leerlingen hetzelfde programma waarin veel aandacht is voor respect voor elkaar en elkaars mening, normen en waarden en leven in een multiculturele samenleving.