Produceren, installeren & energie

Werken in de techniek

Het profiel Produceren, installeren en energie


Bij het profiel Produceren, installeren en energie (PIE) staan zowel de oriëntatie als ontwikkelen van basisvaardigheden binnen de technische sector voorop. Gereedschapskennis, veiligheid, tekeninglezen en af en toe op bezoek bij een bedrijf of vervolgopleiding; In deze opleiding maak je op praktische wijze kennis met de beroepen in de technische sector.

Dit profiel wordt zowel op BBL, KBL en GL niveau aangeboden.


Ben jij handig met je handen? Wil je altijd weten hoe iets in elkaar zit? Weet je van aanpakken? Ga je door tot de klant tevreden is? Dan kan PIE zomaar de juiste keuze voor jou zijn. Binnen de technieksector zijn er veel uiteenlopende carrières mogelijk. Binnen de praktijklessen PIE kom je in aanraking met een aantal van deze mogelijkheden zoals technisch tekenaar, elektricien, loodgieter, lasser en monteur.

Techniek leer je vooral door te doen. Onze school heeft hiervoor twee goed gevulde technieklokalen ingericht. Een lokaal is gericht op het metaalwerk en heeft een modern machinepark, het andere lokaal is gericht op de elektro- en installatie werkzaamheden. In deze lokalen zijn de leerlingen vele uren zoet met het maken van elle verschillende opdrachten. Door de digitale leermethode kunnen de docenten en leerlingen flexibel met de lesindeling omgaan. Zo volgt elke leerling zijn eigen pad door de leerstof en is er ruimte voor maatwerk.

Aan het einde van het 4e leerjaar heeft een leerling zo een brede basis binnen de techniek en kan een goede keuze maken voor zijn vervolgopleiding.
 
Kennis en vaardigheden
Bij PIE doe je niet alleen kennis op. Jij wilt een goede werknemer voor het bedrijfsleven worden. Daarom leer je ook …

 • omgaan met klanten
 • plannen en organiseren, samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden
 • computervaardigheden

 

Profielvakken en keuzevakken

Alle werkzaamheden leer je in de vier profielvakken van PIE en in vier keuzevakken. 
De profielvakken zijn voor alle leerlingen een verplicht onderdeel waarin de kern van het programma PIE wordt gegeven:

Ontwerpen en maken
Technisch tekenen is het belangrijkste onderdeel van dit vak. Zowel het maken van een werktekening, een elektrisch schema en een 3D-model komen allemaal aan bod.

Bewerken en verbinden
Tijdens dit vak leren de leerlingen omgaan met een verscheidenheid aan machines zoals de draaibank, kolomboor en het lasapparaat. Met deze technieken worden veel producten gemaakt zoals bijvoorbeeld een BBQ, kaarsenkandelaar of gereedschapskist.

Besturen en automatiseren
Bij dit vak wordt er aandacht besteed aan de automatisering van de industrie, maar ook het huis. De leerlingen leren omgaan met automatische besturingen van machines, werken met pneumatische systemen en ontdekken wat domotica inhoud.

Installeren en monteren
Dit vak is voornamelijk gericht op de beroepen elektricien en loodgieter.

Naast de profielvakken volg je ook vier keuzevakken. Per jaar en klas kunnen de keuzedelen verschillen. Waar mogelijk kunnen de leerlingen zelf het keuzepakket samenstellen. Alle delen samen geven je een goede voorbereiding op het MBO en een reëel beeld van de beroepsmogelijkheden in de techniek sector.

Je kan een programma samenstellen uit:

 • Drinkwater en sanitair
 • Ontwerp duurzame comfortwoning (samen met ROC-Mondriaan)
 • Duurzame energie
 • Domotica en automatisering
 • Robotica
 • 3D vormgeving- en realisatie
 • Utiliteitsinstallaties
 • Woon- en kantoortechnologie

En nog meerdere keuzevakken uit andere profielen
 
Buitenschools leren
Je hebt niet alleen les op school in de theorie- en de praktijklokalen, maar ook buiten de school. Zowel in de theorie als in de praktijklessen vinden er opdrachten plaats die buiten de school in de maatschappij worden uitgevoerd zoals bedrijfsbezoeken, de vakkanjerwedstrijd en stages.

Vakken
Als je kiest voor PIE, krijg je les in de volgende vakken:

 • Beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Nask 1 (natuur- en scheikunde)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Cultuur en Kunstzinnige Vorming (ljr3)
 • Digitale vormgeving (ljr3)
 • Maatschappijleer (ljr3)
 • Maatschappijkunde (GL)

 

 

Scholencombinatie Delfland
Scholencombinatie Delfland
Scholencombinatie Delfland
Scholencombinatie Delfland
Scholencombinatie Delfland