Klas 1 en 2

Klas 1 en klas 2 noemen we de onderbouw. In de onderbouw wordt vooral gekeken waar de mogelijkheden van de leerlingen liggen, wat hun niveau is en in welke sector zij later willen gaan werken.

Het niveau

Om erachter te komen wat het niveau is, worden onze leerlingen twee jaar lang uitgedaagd om zo hoog mogelijk te scoren. Onze leerlingen kunnen steeds laten zien wat zij aankunnen en waar ze goed in zijn. Dat is vaak meer dan men denkt. Leerlingen kunnen opleidingen volgen op basis-, kader- en gemengd leerwegniveau. Ook met leerwegondersteuning (LWOO)! Elders op de site vertellen we hier meer over.

Sectoren

Scholencombinatie Delfland biedt opleidingen die naadloos aansluiten op het MBO. Daarom noemen we onze school ook vooral ‘School voor Voorbereidend MBO’. De opleidingen bevinden zich in drie sectoren:

  • Economie
  • Technologie
  • Zorg en Welzijn


Binnen deze sectoren kunnen onze leerlingen allerlei verschillende keuzes maken (profielen kiezen) om hun opleiding meer op de eigen wensen aan te passen. Met elk van de opleidingen vinden onze leerlingen altijd een naadloze aansluiting bij het MBO.

Praktische Profiel Oriëntatie (PPO)

In de onderbouw worden onze leerlingen voorbereid op het maken van een goede (profiel)keuze. Zij krijgen de eerste twee leerjaren regelmatig les binnen de bovenbouwprofielen in de vorm van PPO (Praktische Profiel Oriëntatie). In deze lessen kunnen onze leerlingen snuffelen aan alle verschillende mogelijkheden op onze school zodat zij de juiste keuze kunnen maken.