Aanmelden klas 2 of 3

Inschrijven als nieuwe leerling voor klas 2 en klas 3

Toelatingsreglement VO-VO
Dit reglement geldt voor leerlingen die zich willen inschrijven bij sc Delfland, en momenteel ingeschreven staan bij een andere VO-school. Een VO-VO overstap houdt in dat de leerling aan het begin van het nieuwe schooljaar start in leerjaar 2 of leerjaar 3. 
Aanmeldingen voor leerjaar 4 zijn niet mogelijk in verband met het examenprogramma. 
Omdat wij ernaar streven om in alle leerjaren het maximaal aantal leerlingen te plaatsen, is instromen gedurende het schooljaar over het algemeen niet mogelijk. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw ten Wolde, h.tenwolde@sc-delfland.nl

Toelatingscommissie
De toelatingscommissie van sc Delfland beslist over toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen. De toelatingscommissie bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de gedragswetenschapper, een remedial teacher en de unitleider. 

De toelatingscommissie gaat op basis van de aanmelding onderzoek doen of sc Delfland een passende school is voor de leerling. Als onderdeel van dit onderzoek worden vanuit de school van herkomst een aantal documenten opgevraagd. Hieronder valt in ieder geval: 

  • Een recente cijferlijst
  • Een recent verzuimoverzicht 
  • Documentatie m.b.t. ingezette zorg en ondersteuning, bijv. gespreksverslagen en OPP.  
  • Het overdrachtsdossier van de basisschool
  • Een ingevuld VO-VO overdrachtsformulier (format aangeleverd door sc Delfland) 

In sommige gevallen kan een gesprek met ouders en/of school van herkomst onderdeel zijn van het onderzoek. 
Pas wanneer de toelatingscommissie heeft bevestigd dat er plek is in het gewenste leerjaar, en dat de overstap passend is, kan het kind officieel als leerling worden ingeschreven. Tot die tijd ligt de zorgplicht bij de school van herkomst. 

Scholen met voorrang
Met een aantal scholen in Delft heeft sc Delfland vaste afspraken voor leerlingen die vanwege op- of afstroom over moeten stappen naar een andere school. Deze scholen vallen onder dezelfde schoolbesturen als sc Delfland: SCO Delft en Scholengroep Spinoza. Leerlingen afkomstig van de volgende scholen worden met voorrang geplaatst: 

  • Christelijk Lyceum Delft, locatie Hof van Delft
  • Grotius College, locatie Juniusstraat
  • Grotius Pro-VMBO 
  • ISK Delft

Contactpersoon voor CLD en Grotius Juniusstraat: mevrouw ten Wolde, h.tenwolde@sc-delfland.nl
Contactpersoon voor Pro-VMBO en ISK: mevrouw Koopman, j.koopman@sc-delfland.nl

Het aantal beschikbare plaatsen voor de voorrangsscholen wordt ieder jaar door sc Delfland vastgesteld, en wordt uiterlijk 1 april kenbaar gemaakt. De school van herkomst meldt de leerlingen uiterlijk 15 juni bij sc Delfland aan. Na 15 juni ontvangen ouders bericht of de leerling definitief kan worden ingeschreven. 

VO-VO overstap – overige scholen 
Het is mogelijk om een kind aan te melden die niet afkomstig is van een van de voorrangsscholen. Ouders nemen hiervoor schriftelijk contact op met mevrouw ten Wolde, h.tenwolde@sc-delfland.nl
Wanneer een verzoek voor een overstap wordt gemaakt, leveren ouders de volgende informatie aan: 
•    Naam en geboortedatum kind
•    Naam van de huidige VO School, leerjaar en onderwijsniveau
•    Aanleiding voor de overstap
•    Gewenste leerjaar en onderwijsniveau op sc Delfland
•    Contactgegevens van de huidige VO school (bijv. mentor of teamleider)
Voor leerlingen die niet onder een van de voorrangsscholen vallen, geldt dat zij vanaf 15 juni bericht krijgen of de het kind ingeschreven kan worden. 
Aanmeldingen na 15 juni worden op volgorde van aanmelding behandeld.