Aanmelden – Brugklas

Wil jij je aanmelden bij scholencombinatie Delfland?

Wat leuk! Je kan je door je ouders laten aanmelden als je een advies hebt voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg met of zonder leerwegondersteuning en je bent tussen de 12 en de 16 jaar.

Aanmelden kan door telefonisch contact op te nemen met 015 - 200 00 14

Om je aan te melden, hebben wij een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier nodig mét het unieke nummer van het schooladviesformulier dat je van de basisschool hebt gekregen. Als we alle benodigde documenten uiterlijk op 31 maart 2024 om 24.00 uur in ons bezit hebben, kunnen we je aanmelding verwerken. Alle aanmeldingen die wij vóór 1 april 2024 ontvangen, worden op dezelfde manier beoordeeld.

We hanteren een aanmeldingsprocedure en een toelatingsreglement. Voor leerlingen die in het kader van de wet Passend Onderwijs extra zorg/begeleiding nodig hebben is de procedure bij zorgplicht van belang. Je kunt alle informatie hier doornemen:

Aanmelden bij sc Delfland voor leerlingen die onder de regeling BOVO Haaglanden vallen

In Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam melden ouders hun kind op vijf scholen aan. Zij geven een voorkeur aan. In de keuzelijst zijn geen scholen uit Delft en Pijnacker opgenomen. Ouders uit de regio Haaglanden die hun kind willen aanmelden bij de sc Delfland kunnen dit doen door het digitale aanmeldingsformulier van de sc Delfland in te vullen tot uiterlijk 31 maart 2024 24.00 uur. 

Wil je je inschrijven voor leerjaar 2, 3 of 4? Neem dan contact op met de administratie van onze school. 015 - 200 00 14

Ben je er klaar voor?

Aanmelden kan door telefonisch contact op te nemen met 015 - 200 00 14