Aanmelden – Brugklas

Wil jij je aanmelden bij de scholencombinatie Delfland?

Wat leuk! Je kan je door je ouders laten aanmelden als je een advies hebt voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg met of zonder leerwegondersteuning en je bent tussen de 12 en de 16 jaar.

   Aanmelden kan van 11 t/m 24 februari 2023 tot 16.00 uur.   

Om je aan te melden, hebben wij een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier nodig mét het schooladviesformulier dat je van de basisschool hebt gekregen. Als we alle benodigde documenten uiterlijk op vrijdag 24 februari om 16.00 uur in ons bezit hebben, kunnen we je aanmelding verwerken. Alle aanmeldingen die wij vóór 24 februari 2023 16.00 uur ontvangen, worden op dezelfde manier beoordeeld.

We hanteren een aanmeldingsprocedure en een toelatingsreglement. Voor leerlingen die in het kader van de wet Passend Onderwijs extra zorg/begeleiding nodig hebben is de procedure bij zorgplicht van belang. Je kunt alle informatie hier downloaden:

Aanmelden op de sc Delfland voor leerlingen die onder de regeling BOVO Haaglanden vallen

In Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam melden ouders hun kind op vijf scholen aan. Zij geven een voorkeur aan. In de keuzelijst zijn geen scholen uit Delft en Pijnacker opgenomen. Ouders uit de regio Haaglanden die hun kind willen aanmelden bij de sc Delfland kunnen dit doen door het aanmeldingsformulier van de sc Delfland te printen en uiterlijk op 24 februari 16.00 uur in te leveren bij de school. De inschrijfperiode in Delft begint een week eerder dan de inschrijfperiode in Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam, namelijk vanaf zaterdag 11 februari t/m vrijdag 24 februari 2023.

Wil je je inschrijven voor leerjaar 2, 3 of 4? Neem dan contact op met de administratie van onze school. 015 - 200 00 14

Bent u er klaar voor?

U kunt via de volgende link ons aanmeldformulier openen. U dient daarna het formulier eerst te downloaden en op te slaan op uw harde schijf. Vervolgens kunt u het formulier openen in Acrobat-Reader, invullen en printen.

Heeft u geen Acrobat-Reader, dan klikt u hier.

vanaf 11 febr. 2023 tot uiterlijk 24 febr. 2023 16:00 uur.
Aanmelden kan tot en met 24 februari 16.00 uur via deze link.  

Na het printen van het aanmeldformulier, het formulier samen met het adviesformulier van de basisschool opsturen naar, of inleveren bij de receptie van
sc Delfland
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT  DELFT

Heeft u geen mogelijkheden om het formulier thuis te printen, dan kunt u een afspraak maken om het formulier op school in te vullen en te printen.