Ziek melden

Als de leerling door ziekte niet in staat is de lessen te volgen, dan kan hij of zij telefonisch worden ziek gemeld. Dit kan alleen door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gedaan worden. Wanneer de leerling weer naar school gaat krijgt de leerling een briefje mee van de ouder / verzorger. Dit briefje wordt ingeleverd bij de receptie.

De leerling kan worden ziek gemeld op nummer 015-2000014. Dit dient te gebeuren vóór 09.00 uur.