Ziek melden

Als de leerling door ziekte niet in staat is de lessen te volgen, dan dient hij/zij telefonisch te worden ziek gemeld vóór 09.00 uur. Dit kan alleen door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gedaan worden.

Wanneer de leerling weer naar school gaat dient hij/zij het gele absentieformulier binnen 14 dagen in te leveren bij de receptie. Na 14 dagen mogen, in opdracht van de leerplichtambtenaar, geen wijzigingen meer worden aangebracht. Nieuwe 'gele briefjes' kunnen worden afgehaald bij de receptie.

De leerling kan worden ziek gemeld op nummer 015-2000014. Dit dient te gebeuren vóór 09.00 uur.