LWOO

Leerlingen die recht hebben op Leerweg Ondersteuning (LWOO) kunnen in aanmerking komen voor extra faciliteiten. Deze extra faciliteiten worden aangepast aan de behoeften van de leerling en kunnen dus per leerling verschillend zijn. LWOO kan gecombineerd worden met alle leerwegen. Dus BBL, KBL en GL. Soms zitten leerlingen in kleinere klassen. Het kan ook voorkomen dat een leerling met een LWOO beschikking wordt geplaatst in een reguliere klas en dat maatwerk ondersteuning wordt aangeboden.

Wanneer heb je recht op LWOO?

Je hebt recht op LWOO als er sprake is van leerachterstanden van 1,5 tot 3 jaar bij 2 of meer leerdomeinen. De leerdomeinen zijn:

  1. Technisch lezen
  2. Begrijpend lezen
  3. Spelling
  4. Inzichtelijk rekenen

     

Eén van de leergebieden waarin een achterstand is opgelopen, moet begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zijn.

Naast de leerachterstanden kijkt de overheid naar het totaal IQ van de leerling. Normaal gesproken dient het totaal IQ van de leerling niet hoger dan 90 te zijn. Is dit wel het geval, dan gelden andere regels.

Als een leerling aan deze twee voorwaarden voldoet (leerachterstanden én IQ), dan heeft een leerling recht op LWOO. De school voor voortgezet onderwijs dient een aanvraag voor LWOO in te dienen bij de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). Als de RVC de aanvraag goedkeurt, dan wordt een LWOO beschikking afgegeven. In Delft behandelt het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs (SWV-VO) deze aanvragen.