Week van Respect 2021

Respect!

Dat galmt deze week door de gangen van onze school. Iedere docent doet namelijk iets met de Week van Respect in zijn lessen. Respect voor de natuur, voor elkaar, voor het anders zijn, voor diversiteit, voor de klant, voor …   Naast het thema Respect in de gewone lessen zijn er ook extra activiteiten voor leerjaar 1 tot en met 3. Maandag en woensdag hangen de eersteklassers denkbeeldig aan een parachute tijdens een workshop van Kleinkunstig.nl. Donderdag is er theater voor leerjaar 2 over ‘Waarom doe jij zo?’. Donderdag en vrijdag spreekt Leila Prnjavorac onze derdejaars over gelijkwaardigheid en respectvol met elkaar omgaan. Leerjaar 4 wordt natuurlijk niet vergeten, maar hun focus ligt toch vooral op de voorbereidingen voor de tweede SE-week aan het einde van deze maand. Benieuwd wat we elke dag zoal beleefd hebben op school? Lees dan de dagverslagjes.

Maandag


Maandag is de aftrap van de landelijke week van Respect. Marieke Staal, docente Nederlands sc Delfland,  doet verslag van de opening in Madurodam.
Klik hier voor het verslag van de opening in Madurodam.


Ook op school zijn we vandaag (maandag) met de Week van Respect gestart. Drie eerste klassen hebben een Workshop Parachute gevolgd om elkaar beter te leren kennen en om op een respectvolle manier met de onderlinge verschillen om te gaan. Andere klassen hebben gediscussieerd over stellingen over mediawijsheid of pesten. Maar ook de gewone lessen gaan, zeker in de bovenbouw, door, soms wel net met een aangepast onderwerp. Bij biologie in de bovenbouw zijn we bijvoorbeeld begonnen met seksuele diversiteit, LHBTIQ+, een vast onderwerp van de lessen, maar in deze week heel toepasselijk in het kader van tolerantie en het hebben van respect voor elkaars verschillen.

 

Dinsdag


Vandaag kwam het belang van respect hard de school binnen met een aanvaring tussen leerlingen. Respect was dan ook een veelvuldig onderwerp van gesprek in de lessen. Natuurlijk hebben we ook de workshop bij de eerste klassen nabesproken en bij Nederlands zijn sommige onderbouwklassen begonnen met het kijken van de film Spijt! naar het boek van Carry Slee. Daar horen opdrachten over pesten bij, die meetellen voor hun portfolio fictie. Wist je dat ook de kledingbranche hard bezig is met het thema Respect? Bij het keuzevak Mode en Design werd kort verteld hoe de grote kledingketens bezig zijn met het verduurzamen van het maakproces van hun kleding, minder gifstoffen gebruiken, meer recyclen (respect voor de natuur) en eerlijke handel en fabricage (respect voor de mens). Te veel kledingmerken maken gebruik van illegale naaiateliers om de productiekosten laag te houden.

 

Woensdag


‘Wie denk jij dat dit is?’ De trainers van Kleinkunstig lieten onze eerstejaars portretfoto’s zien en vroegen hen wie dat volgens hen was. Dat gaat om eerste indrukken en natuurlijk. De leerlingen waren tijdens de workshops van Marcel, Eva (en José) bezig met elkaar, met elkaars dromen en ideeën door theateroefeningen en theaterspellen. Ze werkten daarmee aan een veilige en prettige sfeer in de klas.

Bij Engels moesten de onderbouwers elkaar door een mijnenveld te zien loodsen, ook een oefening om elkaar te leren vertrouwen en om met respect met elkaar om te gaan. Vierdejaars discussieerden over stellingen zoals of online pesten net zo erg is als gewoon pesten, of demonstreren geen nut heeft, of je altijd mag zeggen wat je wilt. Leerlingen in alle leerlagen kwamen over de streep voor een scala aan stellingen over onzekerheid, vertrouwen, eerlijkheid en nog veel meer. Ondertussen worden er posters ontworpen over cyberpesten en kijken derdejaars de film Cyberbully voor een fictie-opdracht.

 

Donderdag

OPTREDEN THEATER 'HELDER' VOOR DE 2E KLAS


Donderdag kwamen Roy, Rick en Kirsten (linkje!) van theater Helder naar sc- Delfland om de tweede klassen mee te nemen in herkenbare, uitdagende situaties.
Voordat ze met hun drie sketches begonnen, gaven ze eerst een korte en heldere instructie aan de groep. Als er muziek werd gedraaid, dan mochten de leerlingen met elkaar praten en als de muziek stopte, moest het stil zijn omdat er dan een sketch begon. En als de acteurs tijdens het spel een vraag stelden aan het publiek; dan mocht er gereageerd worden door de leerlingen. Helder, simpel en het werkte.
Er werden onderwerpen behandeld als: hoe handel je als een groep je opdraagt iets tegen je zin in te doen? Zeg je er iets van als er veel wordt gevloekt en gescholden door klasgenoten bijvoorbeeld met ziekten? Hoe onttrek je je aan een situatie waar je niets te maken mee wil hebben, zonder gezichtsverlies te lijden naar de rest van de groep toe? Dus hoe ga je om met groepsdruk.
En er werd inderdaad ook gereageerd door de leerlingen op de gestelde vragen door de acteurs. En als vanzelf hervatte het spel daarna weer. Aan de hand van de levendige, interactieve en zeker ook grappige sketches van de acteurs hebben de tweedeklassers dit soort vragen met elkaar besproken. De leerlingen waren geïntrigeerd en reageerden betrokken. En mochten zelfs op een gegeven moment zelf even deelnemen aan een spelmoment.
Wat fijn om te beseffen dat wij allemaal met groepsdruk en pesterijen te maken hebben en dat de meesten van ons écht wel weten hoe we eigenlijk zouden moeten handelen. En dat ook trachten te doen. Een aangename afwisseling naast bijvoorbeeld de lessen Nederlands.

door: Marieke Staal en Sofia Verbaas, docenten sc-Delfland

 

Vrijdag

Op donderdag en vrijdag kwam Leila Prnjavorac voor de derde klassen een workshop geven in het kader van het We Can Young-project van de gemeente. Doel van dit project is dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks, relaties en werk. Leila is een ervaren spreekster voor jongeren en dat was te merken. Ze wist alle leerlingen bij de les te houden en boeide ze met haar dynamische manier van praten en presenteren. Op haar website staat: Een krachtige vrouw die nooit op de eerste indruk, maar op haar intuïtie afgaat. Iemand die met beide benen op de grond staat en er diep in gelooft dat liefde, zelfleiderschap, gelijkwaardigheid, vrijheid, diversiteit en respect de enige route is naar verbinding. Dat straalt ze ook oprecht uit. Hopelijk zullen onze leerlingen nog lang aan haar wijze woorden denken.

Daarnaast werden ook nog themalessen gegeven bij alle vakken. De leerlingen hebben zich nog even geërgerd bij Mens-Erger-Je-Niet, een traantje weggepinkt bij de film Spijt! of zich ingespannen om goede argumenten te bedenken bij de stellingen van deze week. Natuurlijk gaan ze ook komende week verder met respect, want het is een thema dat altijd aanwezig hoort te zijn in de school. Soms lopen de activiteiten nog door, soms krijgen ze een vervolg en soms zijn ze uitgesteld en beginnen ze nu pas. Hoe dan ook. Geen leerling heeft deze week kunnen missen dat het de Week van Respect was. Wordt vervolgd …